Dear user,

The device that you are using is too small to show the content.

Please use bigger screen size.

Thank you.

showcase--image

دربارهٔ مرکز تخصصی زبان شید

دربارهٔ شید

شید، تجلی بیست سال تجربه موفق ما در عرصه آموزش است. تیم برنامه ریزی و سیاست گذاری شید از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۵) در گامی بلند و هدفمند با بهره‌مندی از تجارب و نظرات کارشناسان بنام کشور و نیز با همکاری مراکز آموزشی معتبر بین المللی به ویژه کشور انگلستان و کانادا اقدام به طراحی برنامه‌ای جامع، منسجم، متنوع و نظام یافته نموده است. رویکرد شید در آموزش زبان، ملموس و کاربردی است و در ارائه خدمات آموزشی، سعی دارد متناسب با نیاز‌های آنی و آتی (کوتاه مدت و بلند مدت) مخاطبان خود حرکت نماید. مانایی خدمات ما ارزانی مینویی وجودتان

دپارتمان‌ها

kids-department--image

دپارتمان کودکان

teens-department--image

دپارتمان نوجوانان

adults-department--image

دپارتمان بزرگسالان

schools-department--image

دپارتمان مدارس

sheed-department--image

خانه کودک

france-department--image

دپارتمان فرانسه

slideshow--image slideshow--image slideshow--image slideshow--image slideshow--image slideshow--image slideshow--image slideshow--image slideshow--image
contact-us--image
instagram--icon

خانه زبان کودک

@sheed_kids
instagram--icon

دپارتمان بزرگسالان

@sheed_centre
instagram--icon

دپارتمان فرانسه

@sheedcentre_french
instagram--icon

کانال تلگرام

@sheedlanguagecentre