Dear user,

The device that you are using is too small to show the content.

Please use bigger screen size.

Thank you.

gifts-and-discounts--image
gifts-and-discounts-title--image

زبان آموزان در صورت داشتن شرایط لازم می توانند از تخفیف شهریه برخوردار شوند

تخفیف ۲۰ درصدی

تخفیف نفر سوم خانواده

چنانچه سه نفر از اعضای یک خانواده در آموزشگاه شید مشغول به تحصیل باشند نفرسوم (فقط یکی از اعضا) می تواند از ۲۰ درصد تخفیف شهریه ثبت نام استفاده نماید

تبصره ۱: این نوع تخفیف تا زمانی که شرایط نفر سوم احراز گردد ساری و جاری خواهد بود

تبصره ۲: درصورتی که یکی از اعضای خانواده در خانه زبان شید مشغول به تحصیل باشد نفرسوم دیگر خانواده که در سطوح دیگر مشغول به تحصیل هستند از تخفیف بهره مند خواهد شد به بیان دیگر تخفیف ۲۰ درصدی شامل زبان آموزان خانه زبان کودک شید نمی شود

تخفیف خانواده فرهنگیان

کلیه زبان آموزانی که بستگان درجه یک آنها (پدر ، مادر ، همسر) دراستخدام رسمی وزارت آموزش وپرورش در حال خدمت / بازنشسته هستند می توانند با ارائه مدارک ذیل از تخفیف ۲۰ درصدی استفاده نمایند

تبصره : تخفیف خانواده فرهنگیان شامل زبان آموزان خانه ی زبان کودک شید نمی شود

تخفیف خانواده پیوند

زبان آموزان خانه ی زبان کودک شید که برادر یا خواهر آن ها در مجموعه مدارس پیوند مشغول به تحصیل هستند می توانند از تخفیف ۲۰ درصدی بهره مند شوند

تبصره ۱: فقط یکی از کودکان خانواده پیوند از این تخفیف بهره مند می شوند

تبصره ۲: تخفیف خانواده پیوند فقط شامل زبان آموزان خانه زبان کودک شید می شود

تخفیف زبان آموزان برتر

معرفی می شوند می توانند از تخفیف ۲۰ درصدی بهره مند شوند (TOP Student) کلیه زبان آموزانی که در هر ترم به عنوان زبان آموز ممتاز

تبصره ۱: این تخفیف شامل زبان آموزان خانه ی زبان کودک شید نمی شود

انتخاب شود از تخفیف ۵۰ درصدی استفاده خواهد کرد (TOP Student) تبصره ۲: چنانچه زبان آموزی در دو ترم متوالی به عنوان زبان آموز ممتاز

تخفیف دوقلوها

یکی از دوقلوهای متقاضی ثبت نام درخانه ی زبان کودک شید می تواند از تخفیف ۲۰ درصدی بهره مند گردد

تخفیف ۳۰ درصدی

تخفیف خانواده شهدا، جانبازان و ایثار گران : کلیه زبان آموزانی که بستگان درجه یک آن ها (پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر) از شهدا، جانبازان ویا نیروهای ایثار گر هستند، می توانند با ارائه مدارک زیر از تخفیف ۳۰ درصدی ثبت نام استفاده نمایند

تبصره : زبان آموزان خانه زبان کودک شید مشمول این تخفیف نمی شوند

تخفیف ۵۰ درصدی

تخفیف زبان آموزان شرکت کننده در بیش از ۳ عنوان کلاس: کلیه زبان آموزانی که در بیش از ۳ عنوان کلاس ثبت نام می نمایند می توانند به هنگام ثبت نام در سومین کلاس از تخفیف ۵۰ درصدی استفاده نمایند

تبصره: این نوع تخفیف مشمول زبان آموزان خانه زبان کودک شید نمی شود

تخفیف همکاران آموزشگاه و مجموعه مدارس پیوند: کلیه زبان آموزانی که یکی از بستگان درجه یک آنها (پدر، مادر، خواهر، برادر) در آموزشگاه شید یا مجموعه مدارس پیوند مشغول به خدمت می باشند می توانند از تخفیف ۵۰ درصدی در کلیه کلاس ها بهره مند شوند

تبصره: همکاران تمام وقت شید از تخفیف ۶۰ درصدی در کلیه کلاس ها بهره مند خواهند شد

تخفیف ۸۰ درصدی

بستگان درجه یک اعضای هیئت موسس، هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه گسترده زبان شید ونیز مدیر آموزشگاه جهت ثبت نام در کلیه کلاس های آموزشگاه از تخفیف ۸۰ درصدی بهره مند خواهند شد بدیهی است مدیر آموزشگاه می تواند به صلاح دید خود و با توجه به شرایط ویژه نسبت به اعطای تخفیف تا سقف ۵۰ درصد و حداکثر برای ۵ نفر در هر ترم اقدام نماید

تبصره: موارد بیش از سقف ۵۰ درصد و حداکثر ۵ نفر برای هرترم با هماهنگی مدیر عامل موسسه گسترده زبان شید قابل اجرا خواهد بود

contact-us--image
instagram--icon

خانه زبان کودک

@sheed_kids
instagram--icon

دپارتمان بزرگسالان

@sheed_centre
instagram--icon

دپارتمان فرانسه

@sheedcentre_french
telegram--icon

کانال تلگرام

@sheedlanguagecentre