Dear user,

The device that you are using is too small to show the content.

Please use bigger screen size.

Thank you.

showcase--image
showcase-title--image

ساختار برنامه های آموزش زبان در مدارس به لحاظ نوع مخاطب و محیط آموزشی که آموزش در آن انجام می شود با آنچه در آموزشگاه ها طراحی و اجرا می شود متفاوت است. لذا، برنامه های آموزشی زبان در مدارس می بایست با در نظر گرفتن این موارد تنظیم شود. بدون اغراق می توان گفت مرکز زبان شید با بهره گیری از یک تیم برنامه ریزی مجرب و استفاده از تجربه موفق چندین ساله ی خود یکی از بهترین سیستم های ارائه کننده خدمات آموزش زبان در مدارس راداراست و در حوزه ی فعالیتی خود، از استاندارد CEFR و یا همان چهارچوب ارزشیابی و ارزشگذاری اروپا در یادگیری زبان پیروی کرده و اصول بنیادین آن را در نظام آموزشی خود لحاظ نموده است

فلوچارت اهداف آموزشی در بخش مدارس بر اساس

چارچوب ارزشیابی و ارزش گذاری اروپا در یادگیری زبان

(CEFR)

دوره / پایه تحصیلی

flow-chart--image

...مراکز طرف قرارداد تا کنون

girls-schools--image

دبستان دخترانه پیوند

منطقه ۱

girls-schools--image

دبستان دخترانه طاهره

منطقه ۲

girls-schools--image

دبستان دخترانه خلاقیت

منطقه ۱

girls-schools--image

دبیرستان دخترانه عترت

متوسطه دوره اول

منطقه ۲

girls-schools--image

دبیرستان دخترانه عترت

متوسطه دوره دوم

منطقه ۵

boys-schools--image

دبستان پسرانه پیوند

منطقه ۱

boys-schools--image

دبستان پسرانه پیوند۲

منطقه ۲

boys-schools--image

دبستان پسرانه موفق

منطقه ۸

boys-schools--image

دبستان سرای دانش

واحد سعادت آباد

منطقه ۲

boys-schools--image

دبستان سرای دانش

واحد مرزداران

منطقه ۵

boys-schools--image

دبستان سرای دانش

واحد الغدیر

منطقه ۴

boys-schools--image

دبستان سرای دانش

واحد ملک

منطقه ۷

boys-schools--image

دبستان سرای دانش

واحد پرسش

منطقه ۲

girls-schools--image

سرای کوهسار

منطقه ۱

girls-schools--image

مجتمع آموزشی بهان

منطقه ۵

girls-schools--image

سازمان پیک برتر

سازمانی

contact-us--image
instagram--icon

خانه زبان کودک

@sheed_kids
instagram--icon

دپارتمان بزرگسالان

@sheed_centre
instagram--icon

دپارتمان فرانسه

@sheedcentre_french
telegram--icon

کانال تلگرام

@sheedlanguagecentre